بایگانی‌های طرز فکر ثروتمندان واقعی چگونه است؟ | ارزپایه
  • طرز فکر ثروتمندان واقعی چگونه است؟

    افکار  افراد ثروتمند، باورهای  اونا رو درست میکنهو باورهاشون هم زندگیشون رو درست  میکنه تا خوشبخت و موفق باشن … طرز فکر ثروتمندان واقعی اینگونه است: 1-فقر ریشه همه بدی هاست . 2-از نظر ثروتمندان زندگی یعنی جنبش و حرکت . 3-برای ثروتمند شدن باید در دانش یا کار خاصی مهارت داشت . 4-از نظر […]