ارزپایه: شکی در این نیست که افراد موفق و ثروتمند، متفاوت از دیگران می‌اندیشند و عادت‌های متفاوتی دارند. خواندن 10 نکته زیر از افراد ثروتمند و مشهور دنیا، باعث می‌شود برخی از این طرز فکرها و نکاتی که با آن زندگی می‌کنند را فرابگیرید.

بیاموزید و رشد کنید!

سخنان ثروتمندان دنیا

سخنان ثروتمندان دنیا

سخنان ریچاد برانسون

سخنان رابرت کیوساکی

سخنان رابرت آلن درباره ثروت

سخنان رابرت کیوساکی درباره ثروت

سخنان تی هارو اکر درباره ثروت

سخنان kevin oleary درباره ثروت

سخنان رابرت کیوساکی درباره پول

سخنان تی هارو اکر درباره ثروت

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.